Inkassoloven

Inkassoloven

angår i prinsippet ikke den som driver egeninkasso. Men for å kunne kreve purregebyr må regelen om 14 dagers purrefrist følges. Forøvrig kan vanlige purringer og inkassovarsel sløyfes.

Inkassoforskriftene

omhandler satsene for gebyr ved de forskjellige purringene.

§ 1-1. Innledning

§ 1-2. Gebyrmessig erstatning for varsler

§ 1-3. Flere varsler

Tvangsfullbyrdelsesloven

omhandler fremgangsmåten ved begjæring om utleggsforretning.

§ 4-18 Varsel før direkte utlegg

§ 7-2 f) Begjæring om direkte utlegg (inkassoreformen)

Konkursloven

Konkurslovens § 63 omhandler reglene og fremgangsmåten mot foretak i uomtvistede krav

§ 63. Konkursloven

Lenkene på denne siden leder til Lovdata, sidene åpnes i nytt vindu

box