Om Inka

Inka

er vårt merkenavn utledet fra ordet egeninkasso.

Forretningsideen

er å tilby små og store bedrifter en enkel og effektiv inkassoløsning i form av et brukervennlig og ressursbesparende dataprogram.

Inka Management AS

har lengst erfaring med egeninkasso i Norge.

I over 15 år har vi utviklet og solgt programvare for egeninkasso, samt hjulpet våre kunder med inkassofaglige spørsmål.

Målsettingen

er å tilby programvare som forenkler og effektiviserer purre- og inkassorutinene, og derigjennom forbedrer likviditeten hos våre kunder.

I tillegg er målsettingen å spre kunnskap om egeninkasso som det beste alternativet.

box