Om egeninkasso

Egeninkasso

betyr at du selv tar kontrollen over inkassoprosessen og styrer fremdriften. Den nye inkassoreformen som ble innført 1.januar 2006 har gjort det mulig å løse sakene mye raskere enn før. Som fordringshaver kan du gjøre veien til mål kortere og billigere.

Fremgangsmåten

i en inkassosak er forskjellig for privatpersoner og firmaer.

Mot privatpersoner

anbefales følgende fremgangsmåte:

1. "Varsel før direkte utlegg" som sendes til kunden

2. "Begjæring om direkte utlegg" som sendes til namsmannen.

Mot firmaer

(enkeltmannsforetak og selskaper):

1. "Betalingsoppfordring" (konkurslovens § 63)

2. "Konkursvarsel" som sendes til Lensmannen/stevnevitnet.

Unntak fra reglene om purringer

Inkassolovens regler om purringer gjelder bare inkassobyråer og advokater og slike som driver oppkjøp av fordringer. Som fordringshaver står du fritt med hensyn til om purringer og inkassovarsel skal sendes.

box