Produktet

Inka programmet er utviklet spesielt med sikte på brukervennlighet og ressursbesparelse.

Inka programmet er utviklet for både Mac og Windows og blir oppgradert minst 2 ganger i året.

PC løsningen

er en klientversjon som installeres på din lokale PC, eventuelt i nettverk. Programmet har integrasjonsløsninger for en rekke kjente økonomisystemer/fakturaløsninger. Databasen inneholder offentlige instanser, samt tabeller for automatisk utregning av renter og gebyrer. Den automatiske oppfølgeren sørger for at nye dokumenter produseres ferdig ved forfall.

Programmet har en unik rapportløsning.

Vis skjermbilder

Web løsningen

har de samme grunnelementene og funksjonene som stasjonærløsningen, men er i tillegg linket opp mot din e-post adresse, noe som ytterligere forenkler oppfølgningen av forfalte saker. Programmet egner seg best for små og mellomstore bedrifter.

Få tilgang til demosidene ved å klikke på knappen til høyre, Vis demo.

box